Verificare centrale Sibiu

Verificare centrale Sibiu

Conform legislaţiei în vigoare (Ordinul ANRE nr.179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificăriile şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale), consumatorii au obligaţia de a asigura efectuarea verificărilor periodice (o data la 2 ani) şi a revizilor tehnice (o data la 10 ani).

Verificare centrale Sibiu

Din motive de siguranţă şi pentru evitarea sistării alimentarii cu gaze naturale, lucrările de revizie(R) şi verificare(V) tehnică periodică trebuie efectuate în termenul de scadenţă. (afişat pe facturile emise de către furnizorul de gaz). Verificare centrale Sibiu

Autorizație

In vederea executării lucrarilor de revizie şi verificare tehnică consumatorul are libertatea de a alege orice firmă autorizată ANRE.

Firma noastră INSTALSIB GAZPROIECT este autorizată (ANRE) să execute verificări şi revizii ale intalaţiilor de utilizare gaz.

Echipa experimentată

Echipele noastre dispun de echipamente de ultimă generaţie, omologate, aparate ce scurtează durata de execuţie a serviciului şi asigură o bună detectare a scăparilor necontrolate de gaze naturale.