Execuție gaz

Instalaţiile de gaz se realizează în deplină concordantă cu proiectul tehnic al lucrării. Traseele conductelor sunt pe cât posibil rectilinii şi nu se vor intersecta cu obiecte ce pun în pericol funcţionarea acestora în condiţii de siguranţă.

Conductele instalaţiilor de utilizare se montează:

  • suprateran (din oţel)
  • subteran (din polietilena)

Protecţia conductelor supraterane se face prin grunduire şi vopsire doar ca urmare a verificării acestora la probă de presiune şi etanşeitate cu aer.

Ţevile din polietilenă se pozitioneaza în şanturi de pamant. Protecţia conductelor subterane se face cu fir trasor pentu identificarea traseului conductei şi bandă de avertizare pe toata lungimea. Se aşează pe pat de nisip şi se îngroapă astfel încât să nu afecteze alte intervenţii asupra imobilelor.

Echipa experimentată

Inginerii noştri vor realiza calcule si măsuratori exacte pentru îndeplinirea criteriilor de functionare a instalaţiilor şi respectarea legislaţiei în vigoare.

Garantăm clienţilor că echipamentele şi materialele de lucru utilizate sunt în deplină conformitate cu normele în vigoare.

Etapele realizării unei lucrări de gaz

  • preluarea actelor solicitantului;
  • obţinerea acordului de acces;
  • realizarea proiectului tehnic;
  • executarea instalaţiei de utilizare;
  • recepţia tehnica;
  • punerea în funcţiune şi montarea contorului.

Orice intervenţie asupra instalaţiei de utilizare gaz se realizează numai de personal specializat şi autorizat ANRE !